Sundqvist, Staffan

Sköld: Av en vågskura delad i silver, vari en uppkommande röd bro med ett torn på var sida, och blått, allt överlagt med ett svärd, blått över vågskuran samt av silver och med fäste av guld därunder.
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En uppkommande blå hand hållande en kvist av guld utan löv.
Registrering: SV-494
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...