Svarthjärta, Eric

Sköld: I guld ett svart hjärta belagt med tre alruneblad av silver ställda i knippe, ovan åtföljt av tre röda femuddiga stjärnor.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En bepansrad hand av silver hållande två strypsnaror tvinnade av rött och guld.
Registrering: SV-493
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...