Thomsen, Per

Sköld: Av vågskuror två gånger delad i blått, vari en åttauddig stjärna av guld, i guld, vari två av vågskuror bildade smala bjälkar, den övre blå, den nedre röd, och i rött vari en åttauddig stjärna av guld.
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två uppskjutande harneskklädda behandskade armar av silver gemensamt hållande en åttauddig stjärna av guld.
Registrering: SV-24
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...