Tilly, Martin

Sköld: I guld ett svävande blått antoniuskors, nedtill avgränsat medelst en tinnskura med en upphöjning samt i den nedre korsarmen belagt med ett grekiskt kors av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett blått antoniuskors.
Registrering: SV-203
Teckning: Martin Trägen

Du gillar kanske också...