Topalovic, Benjamin

Sköld: Av en sänkt sparre av silver delad i svart, vari en åttauddig stjärna åtföljd av fyra femuddiga stjärnor, allt av silver, och grönt, vari en upprest varg av silver med röd beväring.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En åttauddig stjärna från vars nedre yttre spetsar två respektive två femuddiga stjärnor är kopplade, allt av silver.
Registrering: SV-686
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...