Wadenbäck, Johan

Sköld: I rött en sänkt störtad dubbelsparre av guld, åtföljd ovan av ett gående lejon av guld med beväring av silver och blå tunga.
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld och silver.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med beväring av silver och blå tunga, hållande en öppen krona av guld.
Registrering: SV-609
Teckning: Lennart Eriksson

Du gillar kanske också...