Wasling, Lennart

Sköld: I svart en avhuggen kärve av guld med två ax lämnade oavhuggna och nedhängande.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två svarta korpvingar med vingpennor av guld.
Registrering: SV-10 och SVR 763/2017
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...