Zirkelbach, Roger

Sköld: I svart en av kryckskuror bildad sparre, åtföljd ovan av två kvistar med vindruvsklasar och vinblad och nedan av en stegrande häst, allt av guld.
Hjälmtäcke:
Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad:
En bepansrad arm av silver hållande en pistol av guld och en bepansrad men obehandskad arm av silver hållande en passare av guld.
Registrering:
SV-470
Teckning:
Ronny Andersen

Du gillar kanske också...