Biskopen med bjälken i sitt öga

Råda socken mellan Vänern och sjön Skagern ligger numera i Värmland men tillhör Skaraborgs län. Den benämnes Södra Råda till skillnad från en annan socken Råda i Värmland, längre norrut i landskapet. Det finns...

Insida av svk boken

Heraldikens förlag

Största producenten av heraldisk litteratur idag är Svenska Heraldiska Föreningen. Men vi är en ideell förening utan ekonomiska muskler att föra ut våra publikationer till en större publik. Det är få riktiga förlag som...

Nytt militärt förband och nytt heraldiskt vapen

1 januari 2016 bildades Försvarsmaktens telekomunikations- och informationssystemsförband med akronymen FMTIS. Förbandet har nu fått ett vapen : vars officella blasonering från Riksarkivet lyder ”I blått fält tre ginbalksvis ställda blixtar av guld. Skölden...

Glöm inte medaljerna

10 december närmar sig i rasande fart. Dags att förbereda sig. Duka fram finaste servisen, värm smörgåsen och ta på det finaste du har. Och så på med medaljerna. Men hur skulle de sitta...

Lundaprelater i vapenparad

Den här artikeln skrevs 1998 av Carl-Axel Rydholm och har publicerats i Vapenbilden. Vi publicerar den idag för imorgon kommer påveFranciskus besöker Lunds domkyrka och Malmö arena Lund blev biskopssäte 1060. Forskningen vet inte...

Ett engelskt vapenbrev

Vad står det egentligen i ett engelskt vapenbrev? Det här exemplet är hämtat i vapenbrevet för Ian Alastair Robertson. Brevet följer en klassisk mall och det som är rött i texten här är även...

Härryda kom sist

Visste du: Vid Härryda kommunfullmäktiges möte den 19 november 2009 beslutades att logotypen med flygplanet ska ersättas med ett kommunvapen. Därmed har samtliga kommuner i Sverige ett vapen. Vapeninnehållet syftar på kommunen som en...

Kraftig kritik mot Mölndal stad

I Mölndal har man lagt fram ett förslag om att ändra det befintliga kommunvapnet till ett nytt, snarlikt, men inte detsamma. Svenska Heraldiska Föreningen ser med missnöje på att man genom tillfälligheternas nyck ändrar...

Vapenprydda MC-knuttar

Den är artikeln skrevs 1998 av Carl-Axel Rydholm och har publicerats i Vapenbilden. Men vi tycker att den ändå har något som är värt att ta till sig så här kommer den igen Kungälvs...

Karin Åström, ordförande i Heraldiska nämnden.

Karin Åström Iko ny riksarkivarie

Karin Åström Iko tillträdde den 1 oktober som riksarkivarie och blev då även ordförande i heraldiska nämnden – landets högsta heraldiska organ. Hon har tidigare varit chef för Krigsarkivet och blir den första kvinnliga...