0

Desén, Jörgen

Sköld: Kluven, 1. I grönt ett upprest lodjur av silver med röd beväring och hållande en gran av silver, 2. I rött ett grankvistkors inom en renhornskrona, allt av guld, och däröver en av vågskura bildad ginstam av guld belagd med ett liggande rött risknippe.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett stolpvis ställt risknippe av guld mellan två röda renhorn.
Registrering: SVR 664 och 665/2004
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar