Edelstam, Henrik

Sköld: En Sköld af silfwer, belagd med en blå barre, hwari glindra trenne till lika afstånd från hwarandra ställda femuddiga gyllene stjernor. I det öfra fältet wisar sig en röd borg, och i det nedra ett grönskande träd, hwars stam är behängd med en gyllene krona. Den öppna Tornerehjelmen är betäckt med en af blått och silfwer wriden hjelmkrans, hwarifrån twenne fanor äro uppreste, den högra blå och den wenstra hwit, burna af gyllene stänger, emellan hwilka twenne gyllene sablar med klingorna uppåtwända äro i kors lagda. Hjelmtäcket eller det så kallade Löfwerket är innantill blått och utantill af silfwer; Alldeles såsom detta Wapen här med sina rätta och egentliga färger afmåladt finnes.
Registrering: Riddarhuset, A2195
Teckning: Martin Trägen

Du gillar kanske också...