Fonyódi, Eddy

Sköld: I guld en röd genomgående stenportal med öppna portar; i portalens mitt en blå rundel belagd med tre i knippe ställda veteax av silver.
Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En blå kompassros med kompassnål av guld pekande i nord-sydlig riktning, mellan två vingar av guld.
Registrering: SV-542
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...