0

Langöe-Conradsen, Pål

Sköld: I blått fält en fyrbåk av silver med lågor av guld stående på en ö av silver, nedan åtföljd av två av vågskuror bildade bjälkar i silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En eldslåga av guld mellan två röda oxhorn.
Registrering: SV-106
Teckning: Carl Anders Breitholtz

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar