Lejonbalk, Martina

Sköld: Kluven i rött, vari ett lejon av guld med blå beväring, i höger tass hållande ett latinskt kors av guld, och i guld, vari tre röda balkar, allt under en röd ginstam belagd med två korslagda bajonetter av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med blå beväring, i höger tass hållande ett latinskt kors av guld.
Registrering: SV-246
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...