Rehbander, Michael

Sköld: I guld två korslagda blå svärd och däröver en blå ginstam belagd med en juvelprydd öppen krona av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En blå rundel omgiven av en strålkrans av guld och belagd med en fransk lilja av guld.
Registrering: SV-8 och SVR 276/1982
Teckning: Ronny Andersen

 

Du gillar kanske också...