Svederberg, Olof

Sköld: I blått ett uppskjutande patriarkalkors åtföljt till dexter av en sexuddig stjärna och till sinister av en tilltagande måne, allt av guld, därunder en tvåradig av rött och silver schackrutad stam.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två blå vingar belagda med vardera en bjälke schackrutad av rött och silver.
Registrering: SV-319
Teckning: Martin Trägen

Du gillar kanske också...