Bibliotek

Är du medlem så får du låna våra böcker. Bor du inte i Göteborg så skickar vi böckerna till dig.

Vill du forska om heraldik så kan vårt bibliotek vara ett bra ställe att börja på. Vi har tack vare många generösa gåvor fått ihop ett välfyllt bibliotek inom heraldik och närbesläktade ämnen (se lista längst ned).

Du som är medlem får kostnadsfritt låna böcker. Kan du inte komma till oss så skickar vi ut böckerna till dig. Det gäller dock inte ömtåliga böcker. Fråga vår bibliotekarie Stefan Bede vad som gäller.

Vill du skänka en bok? Kontakta vår bibliotekarie. Donatorer fram till 2018 är:

 1. Bäckmark – Magnus Bäckmark
 2. Cary – Carl-Axel Rydholm
 3. Flensmarck – Tor Flensmarck
 4. J Wasling – Jesper Wasling
 5. L Wasling –  Lennart Wasling
 6. Lindhes dödsbo – Casimir Sparre Lindhe
 7. Magnuski – Marek Magnuski
 8. Rehbander – Carl-Fredrik Rehbander
 9. Sunnqvist – Martin Sunnqvist

Lista över böcker

Listan uppdaterades 2006. Den upptar bokens titel, författare samt donator. Biblioteket rymmer idag fler böcker och småskrifter.

 • A New Dictionary of Heraldry: Friar, Stephen - Lindhes dödsbo
 • Addendum: Sundberg, Jacob W F - Flensmarck
 • Adelshovets heraldik: Wallin, Sigurd - Lindhes dödsbo
 • Amiralitetskyrkans vapensköldar: Busch, Peter von; Konow, Jan von och Siöström, Gunnar - Lindhes dödsbo
 • An Introduction to Heraldry: Oliver, Stefan - Lindhes dödsbo
 • Antologin Kalmarunionen: Sundberg, Jacob W F - Flensmarck
 • Antologin Kalmarunionen - Flensmarck
 • Bergshammar-vapenboken 1: Raneke, Jan - Rehbander
 • Bergshammar-vapenboken 2: Raneke, Jan - Rehbander
 • ”Den bars främst i vårt led” En bok om fanor och standar: Olika - Lindhes dödsbo
 • Den svenska adelns vapenbok: Dahlby, Fritiof och Raneke, Jan - Lindhes dödsbo
 • Ex Libris Monogram och andra märken: Forsberg, Karl-Erik - Lindhes dödsbo
 • Finsk heraldik i nutiden: Bartholdy, Nils G mfl. - Cary
 • Franska Exlibris från 1500-talet till 1815: Trönnberg, Gunnar - Rehbander
 • Genealogica & Heraldica: Bergroth, Tom C (red) - Lindhes dödsbo
 • Handbok i Kalligrafi: Hardy Wilson, Diana - Lindhes dödsbo
 • Heraldiikka ja Historia: Järvi, Petteri och Segersven, Anders - CHF
 • Heraldik idag/Disciplina Heraldica Hodierna: Sparre Lindhe, Casimir - Lindhes dödsbo
 • Heraldik – Källor, Symbolik, Användning: Neubecker, Ottfried - Rehbander
 • Heraldik – Källor, Symbolik, Användning: Neubecker, Ottfried - Lindhes dödsbo
 • Heraldik – Läran om vapenmärken: Andersson, Per - Rehbander
 • Heraldiken i Sverige:  Bäckmark, Magnus och Wasling, Jesper - Bäckmark & J Wasling
 • Heraldisk Spegel: Scheffer, C G U - J Wasling
 • Heraldisk Spegel: Scheffer, C G U - Lindhes dödsbo
 • Heraldiska vapen i Sverige: Andersson, Per - Rehbander
 • Heraldry, Customs, Rules and Styles: Volborth, Carl-Alexander von
 • Herby szlacheckie Polski porozbiorowej 1772-1918:  Gajl, Tadeusz - Magnuski
 • Huvudbaner och anvapen under stormaktstiden: Corswant-Naumburg, Inga von - C-Naumburg
 • Kalligrafiskolan: Gofffe, Gaynor och Ravenscroft, Anna - Lindhes dödsbo
 • Kristna symboler: Doering, Oscar - Lindhes dödsbo
 • Kungl. Svenska Riddarordnarna 1: Kleberg, H J S (red) - L Wasling
 • Kungl. Svenska Riddarordnarna 2: Kleberg, H J S (red) - L Wasling
 • Kungliga Serafimerorden 1748-1998: Nordenvall, Per - Löwenhielm
 • Latvian Lippu Ja Vaakuna: Laurla, Kari K - CHF
 • Mysterier och mysterieförbund: Briem, Efraim - Lindhes dödsbo
 • Nordisk Heraldisk Terminologi: Svenska nationalkommitén för genealogi och heraldik - J Wasling
 • Ny Svensk Vapenbok: Nevéus, Clara och de Wærn, Bror Jacques - de Wærn
 • Ny Svensk Vapenbok: Nevéus, Clara och de Wærn, Bror Jacques - Lindhes dödsbo
 • Ointroducerad Adel 2005: Wikström, Lars (red) - Inköpt
 • PM rörande det förslag till vapensköld, som skall avlämnas vid reception i VIII graden - Lindhes dödsbo
 • Riddarvapnen från Sonnenburg, Ett återfunnet krigsbyte: Olika - Lindhes dödsbo
 • Roser og løver på kors og skjold. Finsk design i dekorationer og riddervåbener: Bartholdy, Nils (red - Lindhes dödsbo
 • Sankt Knuts Gille: Weibull, Lauritz - Lindhes dödsbo
 • Skattkammaren - Rikets regalier och dyrbarheter: Landergren, Ulla (red) - Lindhes dödsbo
 • Skånelands Medeltid, Orter och Ätter, del B: Flensmarck, Tor - Flensmarck
 • Skånska mynt och deras mästare: Flensmarck, Tor - Lindhes dödsbo
 • Släktvapenrätt: Sunnqvist, Martin - Martin Sunnqvist
 • Sotilasheraldiikka. Liput, merkit ja tunnukset: Laurla, Kari K - Cary
 • Svensk heraldisk uppslagsbok: Dahlby, Frithiof - Lindhes dödsbo
 • Svenska Exlibrisföreningens årsbok 1993-94: Berndal, Bo (red) - Lindhes dödsbo
 • Svenska Frimurarevapen, IX Frimurareprovinsen, 2:a Ser - L Wasling
 • Svenska Frimurarevapen, IX Frimurareprovinsen, 3:e Ser - L Wasling
 • Svenska medeltida kungasigill 1: Fleetwood, Harald - J Wasling
 • Svenska medeltida kungasigill 2: Fleetwood, Harald - J Wasling
 • Svenska medeltidsvapen I: Raneke, Jan - Lindhes dödsbo
 • Svenska medeltidsvapen II: Raneke, Jan - Lindhes dödsbo
 • Svenska medeltidsvapen III: Raneke, Jan - Rehbander
 • Svenska medeltidsvapen IIII: Raneke, Jan - Lindhes dödsbo
 • Svenska ordnar och medaljer: Löwenhielm, Fredrik - Lindhes dödsbo
 • Sveriges Ridderskap och Adels kalender 1986 - Rehbander
 • Symboler - västerländska ideogram - Cary
 • De icke-ikoniska grafernas semiotik: Liungman, Carl G - Lindhes dödsbo
 • Teach Yourself - Calligraphy: Lovett, Patricia - Lindhes dödsbo
 • The Art of Heraldry: Volborth, Carl-Alexander von - Cary
 • The Coat of Arms nr 147 - Lindhes dödsbo
 • The Complete Book of Heraldry: Slater, Stephen - Magnuski
 • The Illuminated Alphabet: Seligman, Patricia - Lindhes dödsbo
 • The Observer’s Book of Heraldry: MacKinnon of Dunakin, Charles - Lindhes dödsbo
 • Towarzystwa Genealogiczno Heraldycznego - Cary
 • Våra symboler - Lindhes dödsbo
 • Ätten Thott under medeltiden: Thott, Åke - Rehbander
 • Östgötsk vapenbok: Andersson, Per - Lindhes dödsbo