Källan, databasen

I vår databas Källan finns närmare 7000 släktvapen för ofrälse och ett hundratal adliga vapen.

Vår heraldiska databas Källan är nu åter tillbaka. Den har varit saknad av många eftersom den är ett lätt sätt att söka bland tusentals vapen. Arbetet med nya Källan har gjorts av Christoffer Matsson och Stefan Bede som har arbetat med att se till att tillgängliggöra all data och att presentera den i ny tappning som inte bara har ett modernare utseende, utan även är mer intuitiv och användarvänlig.

När vi för några år sedan var tvungna att plocka ner databasen efter tekniska problem stod vi inför ett stort problem. Vem kunde hjälpa oss att få ordning på databasen igen? Som förening hade vi inte resurserna att anlita ett företag för detta arbete, det hade kostat många tiotusentals kronor. Här kommer Christoffer Matsson in. Tack vara hans stora insats under det senaste året har vi både löst de tekniska problemen och fått en helt ny grafisk formgivning, för att inte tala om nya tankar på hur databasen kan utvecklas framöver.

Det var även viktigt att ha med Johan Krafve i processen för att få en förståelse för dels hur gamla Källan fungerade rent tekniskt, och dels för att hans input var väldigt viktig när det gällde att få grepp om hur själva databasen med dess olika sökbegrepp var uppbyggd.

Källan var inte helt klar när den lanserades. Dock prioriterades funktion över utseende då det var viktigare att över huvudtaget kunna söka i databasen. Vi har en del kvar att göra och över tid kommer nya funktioner att tillkomma. Bland annat kommer det vara möjligt att söka ”grafiskt”, det vill säga att det går att utgå från hur vapnet ser ut utan att behöva vara bevandrad i den heraldiska terminologin. Det är en funktion som vi hoppas ska hjälpa även icke-heraldiker, som genealoger och historiker, att få ut mesta möjliga ur vår databas.

Även om det är ett pågående projekt, och långt ifrån färdigt, känner vi oss glada över att kunna presentera nya Källan och vara stolta över att Sveriges bästa heraldiska databas är tillbaka.

Källan står att finna på vår webbplats www.heraldik.nu

Ansvarig

Mats Persson

Redaktion

Stefan Bede
Marcus Karlsson
Christoffer Matsson