Jesper Wasling, förtjänstmedaljör 2017

Bild på Jesper Wasling

Jesper Wasling, mottagare av förtjänstmedaljen 2017

Jesper Wasling

Han har under snart 25 år i styrelsen sökt nya sätt att utveckla det heraldiska arbetet sedan han 1997 skapade föreningens första webbsidor. Han har som heraldiker och historiker forskat kring allt från heraldikens idéhistoria till häroldernas ursprung. Hans produktiva penna har berikat vår läsekrets med många texter.

För Jesper (f. 1967) började allt 1985 med rollspel – och en bok i föräldrarnas bokhylla, Ranekes Svenska medeltidsvapen. År 1987 togs första kontakten med den smått legendariske Carl-Axel Rydholm i Svenska Heraldiska Föreningen. Den kontakten kom några år senare att leda till att han, liksom Stefan Bede, valdes in i styrelsen. Då hade han redan, tillsammans med Stefan och några andra studenter, varit assistenter vid den internationella kongressen i Uppsala 1992.

Han hade också kommit en god bit i studierna vid Göteborgs universitet, som ledde till fil. mag. i historia och journalistexamen. Dessutom hade han, åter tillsammans med Stefan Bede, grundat Borås Heraldiska Förening.

Inom vår förening har Jesper varit sekreterare 1995–2000 och 2002–2015. Han ingick i webbgruppen fram till 2012 och åter från 2016. I flera perioder har han också varit redaktör för Vapenbilden och skriftserien, och är den som bidragit med flest artiklar och manus till såväl tidning som böcker och webbsidor.

Dessutom var Jesper pådrivande initiativtagare till det som 2006 blev Svenskt Vapenregister, och är sedan 2008 ledamot av Svenska Vapenkollegiet samt redaktör för SVK-boken 2017.

Vid sidan om föreningsarbetet har forskningen legat honom varmt om hjärtat. Hans forskning om härolder är banbrytande, och han har även arbetat med heraldikens idéhistoria från medeltid fram till nutid, inte sällan genom att ha kontroversiella utgångspunkter.

 

Claus K. Berntsen
Artikel hämtad ur Vapenbilden #108:2016.