Stefan Bede, förtjänstmedaljör 2017

Bild på Stefan Bede

Stefan Bede, mottagare av förtjänstmedaljen 2017

Stefan Bede

Han har under snart 25 år i styrelsen – som vice ordförande, webbredaktör och kommunikationsansvarig – varit en pålitlig kommunikatör av svensk heraldik. Som heraldiker har han genom radio, tv och press nått ut till allmänheten med det heraldiska budskapet, och kan på ett påläst, men ändå lättsamt och pedagogiskt sätt förklara de svårare passagerna i heraldiken och närbesläktade ämnen, och göra det på ett inbjudande sätt som inte distanserar publiken.

Stefan Bede (f. 1968) är kommunikationsstrateg med erfarenhet från säljsektorn, boende i Göteborg, men bördig från Borås. År 1990 tog han initiativet till Borås Heraldiska Förening. 1992 medverkade han som assistent vid den internationella genealogisk och heraldiska kongressen i Uppsala och 1993 valdes han in i Svenska Heraldiska Föreningens styrelse. Här har han sedan haft uppdrag som vice ordförande, härold, kommunikationsansvarig och webbredaktör. Förutom en rad artiklar i Vapenbilden har han medverkat i ”Heraldik för nybörjare” och stod för den grafiska formgivningen av ”Medeltidens härold”. Han har skapat en mängd vapen åt både föreningar och privatpersoner, och satt upp föreningens webbshop, samt stått bakom det nya utseendet av föreningens nya grafiska profil och de viktigaste kanalerna för SHF:s kommunikation: webbplatsen och Vapenbilden, den senare tillsammans med Pontus Rosenqvist.

Vidare har han påbörjat förnyelsen av Svenska Vapenkollegiets webbplats Svenskt Vapenregister. Han är även ledamot i och medgrundare av Göteborgs Heraldiska Sällskap. Stefans specialitet är att sprida heraldikens glädje: att förklara när, var, hur och varför man använder sig av heraldiken.

Utöver heraldiken så står den japanska kampkonsten aikido, där han är instruktör, för en stor del av fritiden. När han inte bygger cyklar, arrangerar ikebana, målar figurer eller spelar rollspel.

 

Claus K. Berntsen
Artikel hämtad ur Vapenbilden #108:2016.